Úvodné skríningové pohovory: júl – september 2023

MODULY:
  • 1. Modulové stretnutie v Bratislave: 26. – 27.10.2023
  • 2. Modulové stretnutie v hosťujúcej rodinnej firme: 23. - 24.11.2023
  • 3. Modulové stretnutie v hosťujúcej rodinnej firme: 14. – 15.12.2023
  • 4. Modulové stretnutie v hosťujúcej rodinnej firme: 25. – 26.1.2024
  • 5. Modulové stretnutie v hosťujúcej rodinnej firme: 22. – 23.2.2024
  • 6. Modulové stretnutie v hosťujúcej rodinnej firme: 21. – 22.3.2024
  • 7. Modulové stretnutie v hosťujúcej rodinnej firme: 25. – 26.4.2024
  • 8. Modulové stretnutie v hosťujúcej rodinnej firme: 23. – 24.5.2024
  • 9. Modulové stretnutie v hosťujúcej rodinnej firme, vítaná účasť rodičov: 20. – 21.6.2024

Inštitút Rodinného Businessu, s.r.o.
Majerníková 3565 / 1B,
841 05 Bratislava
Slovenská republika

Ak máte záujem dozvedieť sa viac, kontaktujte nás
info@akademianastupcov.sk
+421 915 842 834