Úvodné skríningové pohovory: júl – september 2024

MODULY:
  • 1. Modulové stretnutie v hosťujúcej rodinnej firme: 24. - 25.10.2024
  • 2. Modulové stretnutie v hosťujúcej rodinnej firme: 21. - 22.11.2024
  • 3. Modulové stretnutie v hosťujúcej rodinnej firme: 12. - 13.12.2024
  • 4. Modulové stretnutie v hosťujúcej rodinnej firme: 23. - 24.1.2025
  • 5. Modulové stretnutie v hosťujúcej rodinnej firme: 20. - 21.2.2025
  • 6. Modulové stretnutie v hosťujúcej rodinnej firme: 27. - 28.3.2025
  • 7. Modulové stretnutie v hosťujúcej rodinnej firme: 24. - 25.4.2025
  • 8. Modulové stretnutie v hosťujúcej rodinnej firme: 22. - 23.5.2025
  • 9. Modulové stretnutie v hosťujúcej rodinnej firme, vítaná účasť rodičov: 19. - 20.6.2025

Inštitút Rodinného Businessu, s.r.o.
Majerníková 3565 / 1B,
841 05 Bratislava
Slovenská republika

Ak máte záujem dozvedieť sa viac, kontaktujte nás
info@akademianastupcov.sk
+421 915 842 834