organizácia

Aby bol pre Vás tento rok získavania poznatkov jedinečný, rozhodli sme sa program realizovať prostredníctvom atraktívnych foriem stretnutí. Dni budeme tráviť na výnimočných miestach, lebo nám záleží nielen na Vašom pohodlí, ale aj na vytvorení vhodných podmienok pre výmenu skúseností. Vytvárame spoločne komunitu nástupcov rodinných firiem!

MODULOVÉ STRETNUTIE V BRATISLAVE

Prvé dva dni budeme hovoriť o spojení dvoch najdôležitejších a zároveň emočne najnáročnejších oblastí života: rodiny a sebarealizácie v práci. Na prvom úvodnom stretnutí otvoríme tému čo to znamená riadiť rodinný podnik, čeliť konkurencii na trhu a spájať rodinného ducha s podnikaním. Práve teraz začínajú veľké zmeny vo Vašom osobnom a pracovnom rozvoji.

MODULOVÉ STRETNUTIA V RODINNÝCH FIRMÁCH

Do programu sme pozvali mentorov - rodinných podnikateľov s dlhoročnou obchodnou tradíciou, ktorí majú mimoriadne a jedinečné vedomosti o vedení rodinného podniku. Každý z mentorov usporiada jedno z ôsmich stretnutí - modulov. Tieto dvojdňové stretnutia sa budú konať vždy v priestoroch rodinného podniku mentora (štvrtok až piatok). Mentor nám predstaví svoju spoločnosť, urobí prehliadku priestorov, zúčastnime sa prednášky a potom prejdeme k téme daného modulu pod vedením odborníka.

INDIVIDUÁLNY PROJEKT

Aby ste získali prax pri riadení rodinného podniku, naši mentori sa dohodli, že pre Vás pripravia niektoré skutočné problémy svojich podnikov. V rámci projektu vypracujete riešenie problému a predstavíte ho mentorovi. Odborný poradca či supervízor Vám pri práci pomôže.

KONZULTÁCIE S MENTOROM

Celý program bude prebiehať pod dohľadom mentora, ktorý Vám v rámci projektu poskytne rady pre Váš osobný rozvoj. Je to jediný program, v ktorom máte šancu stretnúť sa s najväčšími vizionármi slovenského rodinného podnikania a rozvíjať sa pod ich krídlami.

Inštitút Rodinného Businessu, s.r.o.
Majerníková 3565 / 1B,
841 05 Bratislava
Slovenská republika

Ak máte záujem dozvedieť sa viac, kontaktujte nás
info@akademianastupcov.sk
+421 915 842 834