Úvod
Akadémia Nástupcov

Akadémia Nástupcov je prestížny manažérsky program pre nástupcov rodinných firiem. Spája najnovšie poznatky z oblasti firemného riadenia a praktické aspekty jeho aplikácie, ako aj individuálny rozvoj účastníkov počas programu.

V programe Akadémie Nástupcov vystúpia podnikatelia zo známych rodinných podnikov, ktorí súhlasili s prevzatím úlohy mentorov, aby Vás viedli na ceste seba-rozvoja a odovzdávali Vám svoje poznatky získané dlhoročnými skúsenosťami.

Ukážeme Vám, ako sa biznis prepája s rodinou a vedomosti so skúsenosťami. Na tomto mieste sa dozviete, ako sa dá postupne vybudovať autorita a ako sa stať skutočným vodcom rodinného podniku.

Komu je určený tento program?

Spolu s odborníkmi z Inštitútu Rodinného Businessu sme pracovali na programe, v ktorom sa venujeme veľmi špecifickej skupine účastníkov.

Je to ďalšia generácia rodinných podnikov, ktorých majitelia sa zameriavajú na viacgeneračné trvanie svojich spoločnosti. Takáto výzva vyžaduje od nástupcov špeciálnu prípravu.

Ak:

• sa pripravujete na generačnú výmenu
• ste už pracovali minimálne rok (nie nevyhnutne v rodinnom podniku)
• ste odhodlaní spojiť svoju profesionálnu budúcnosť s rodinnou firmou
• sa chcete rozvíjať a získavať nové zručnosti
• ste kreatívny a odhodlaný, a stále si budujete svoju vlastnú autoritu

… je to Akadémia Nástupcov, ktorá rozvinie Váš potenciál
a pripraví vás na tieto výzvy!

Pracujeme v uzavretej skupine a vytvárame prostredie zamerané na dosiahnutie cieľa v bezpečnej a priateľskej atmosfére. Vytvárame komfortné pracovné podmienky, aby sme mohli zaručiť maximálnu prospešnosť.

Akadémia Nástupcov je výnimočný manažérsky program
ZALOŽENÝ NA 3 PILIEROCH, ktorých spojenie vytvára jedinečnú kombináciu.

Prvý pilier

Individuálny
prístup

Každý účastník dostane výsledky individuálneho auditu spôsobilosti spolu so špecializovanou cestou osobného rozvoja, ktoré boli navrhnuté a vyvinuté odborníkmi v danej oblasti.

Druhý pilier

Mentori
a experti

Budete sa učiť od majiteľov najväčších úspešných rodinných firiem. Všetky aktivity majú charakter workshopov alebo projektov, pričom budeme používať najmodernejšie vyučovacie metódy. Do rozvoja kompetencií nástupcov sú zaangažovaní experti, ktorí majú bohaté skúsenosti vo svojej oblasti.

Tretí pilier

Osobitosť rodinného podnikania

Tematické bloky prebiehajú priamo v rodinných firmách a vedú ich majitelia alebo ich blízki spolupracovníci. Účastník pracuje na skutočnom probléme rodinného podniku.

Spoznaj názory
absolventov
Akadémie

Registrácia

Zarezervujte si miesto!

Prihláste sa

Príďte sa sami presvedčiť, že patríte do elitnej skupiny
Akadémie Nástupcov.

Kontakt

Ak máte záujem dozvedieť sa viac, kontaktujte nás

Inštitút Rodinného Businessu, s.r.o.
Majerníková 3656 / 1B,
841 05 Bratislava
Slovenská republika